За Нас

КОИ СМЕ

ФД СОЛИДУС ДОО

Финансиско друштво кое работи врз основа на Решение издадено од Министерството за финансии на Северна Република Македонија бр. 13- 2505/1 од 11.03.2022 година со основна дејност одобрување и исплата на брзи кредити.

Во континуитет креираме и имплементираме нови производи и услуги кои се прилагодени на потребите на нашите клиенти и така ќе продолжиме и во иднина со што би ја зајакнале нашата позиција на финансискиот пазар, со постојани иновации и подобрување на процесите следејќи ги промените во општеството.

Солидус